Wandelingen door Nederland

Wandelen zit in mijn genen. Mijn betovergrootvader, Jacobus Craandijk, schreef tussen 1875 en 1888 acht wandelgidsen avant la lettre: ‘Wandelingen door Nederland”. Deze wandelingen zijn o.a. te vinden op de site www.jacobuscraandijk.nl en in de uitgave van de uitgeverij Gegarandeerd Onregelmatig: Een ‘kloeken Dagmarsch’ samengesteld door Craandijkkenner Flip van Doorn. Ik voel dat ik in de voetsporen loop van deze voorvader van mij.

U ziet hieronder foto’s van wandelingen bij Groesbeek, Lochem en Arnhem. Van de laatste is er een mooie passage uit het werk van Craandijk:

“Er zijn op Lichtenbeek paadjes genoeg en stille plekjes en stoute boschpleinen en schoone boomgroepen en liefelijke waterpartijen, die gij in deze bladzijden niet vermeld zult vinden, want verwacht geen’ beredeneerden catalogus van schoonheden en bezienswaardigheden. Welligt zwerft een ander een’ anderen kant uit en vindt, wat wij misten, en mist, wat wij vonden; maar dwalen, zoeken, verrast worden is meer dan het halve genot van een’ zwerftogt door het bosch, en waar de wandeling over een landgoed alleen is toegestaan ‘onder ’t geleide van den tuinman’, daar zal ons niets ontgaan, dan alleen het beste van alles: – ’t verrukkend en verkwikkend gevoel van vrijheid, van vrijheid, om te loopen waar gij wilt, om te rusten als gij wilt, om u op het mostapijt uittestrekken en te staren naar den hemel tusschen de takken en te luisteren naar het gonzen der insecten, zoolang gij wilt.”

Het gedeelte van landgoed Lichtenbeek dat hij hier beschrijft heet nu Vijverberg. Het hoort bij Mariënborn, een kluster van landgoederen aan weerszijden van de Amsterdamseweg, ten westen van Arnhem.